Kto sme Prečo Ako Petícia Váš príbeh

PREČO

  • Pretože súčasná slovenská legislatíva predstavuje vhodnú rovnováhu medzi právom nenarodeného dieťaťa na život a právom ženy slobodne sa rozhodnúť o jej tele a ďalšom živote. Umožňuje každému rozhodnúť sa podľa vlastného presvedčenia.
  • Pretože počet interrupcií pri tejto legislatíve na Slovensku každoročne klesá.
  • Pretože aj keď interrupcie zákonom zakážeme alebo obmedzíme, stále sa budú vykonávať, ale nebudú bezpečné. Tým ohrozíme zdravie a životy žien aj nenarodených detí.
  • Podľa údajov WHO interrupcie vykonané v krajinách s prísnymi interrupčnými zákonmi predstavujú celosvetovo hlavnú príčinu zdravotných problémov žien a vedú k úmrtiu zhruba 80 000 žien (a aj týchto detí) ročne.
  • Pretože obmedzenie prístupu k interrupciám nefunguje. Nebol potvrdený rozdiel v počtoch žien, ktoré interrupciu vyhľadávajú v krajinách, kde sú povolené, a v tých, kde sú zakázané. V krajinách so zakázanými interrupciami pripadá na tisíc žien 34 interrupcií. V krajinách, kde sú dostupné, je to 37 interrupcií na 1000 žien.
  • Pretože obmedzenie prístupu k interrupciám najťažšie dopadne práve na ženy, ktoré sú v najťažších životných situáciách.
  • Pretože stojíme za právami žien a odmietame, aby niekto iný rozhodoval o ich tele a životoch.
  • Pretože ako krajina sme dobrovoľne súčasťou medzinárodných organizácií a zaviazali sme sa, že ženám umožníme prístup k bezpečným interrupciám.
  • Pretože krajiny, kde ženy majú rovnocenné postavenie s mužmi, rovnaké príležitosti a prístup k zdrojom, sú bohatšie, prosperujúcejšie a ľudia v nich sú šťastnejší a spokojnejší