Kto sme Prečo Ako Petícia Váš príbeh

PETÍCIA ZA ŽENY

Už je nás 6675

Poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej Republiky
Námestie Alexandra Dubčeka 1
812 80 Bratislava 1
Slovenská republika

Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

my dolupodpísané občianky a občania sa obraciame na Vás, aby sme vyjadrili vážne znepokojenie nad súčasnými legislatívnymi snahami obmedziť prístup žien na Slovensku k interrupciám, najmä návrhu skupiny poslancov NRSR na zmenu zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Takéto obmedzenie by neprospelo ani ženám, ani spoločnosti.

Je naším spoločným cieľom, aby sa počet interrupcií znižoval, čo sa počas platnosti súčasnej legislatívy deje, preto ju treba zachovať. Zatiaľ čo v roku 1990 bol počet umelých prerušení tehotenstva 47 901, v roku 1999 to už bolo 19 949 a v roku 2019 7 153. Poslankyne a poslanci OĽaNO riešia problém, ktorý je na ústupe - počet interrupcií na Slovensku dlhodobo klesá.

Aby sme podporili tento trend a umožnili ženám nechať si dieťa, ak si ho želajú, majú političky a politici ešte mnoho spôsobov podpory rodín a žien, ktoré nevyčerpali. Ide o skutočnú podporu, ktorá môže výrazne pomôcť mnohým ženám a ich deťom.

Zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že ohrozené sú najmä tretie deti, a teda podstatou rozhodnutia žien ísť na interrupciu môže byť ekonomický alebo sociálny dôvod. Vyzývame preto poslankyne a poslancov, aby predkladali zákony, ktoré zlepšia sociálnu situáciu rodín a obzvlášť rodičov - samoživiteliek a samoživiteľov. Navrhujeme, aby:

  1. boli výrazne rozšírené možnosti nájomného bývania
  2. bola otcom priznaná 10-dňová platená dovolenka po narodení dieťaťa hradená zo Sociálnej poisťovne
  3. interrupcie boli pre všetky ženy bezplatné
  4. antikoncepcia bola hradená z verejného zdravotného poistenia
  5. bola uzákonená nárokovateľnosť materskej školy pre všetky deti od 3 rokov veku
  6. bola uzákonená kompenzácia rodičom, ktorých deti miesto v škôlke nedostanú
  7. aj ženy, ktoré vychovali len jedno dieťa, mali nárok na vdovský dôchodok
  8. bolo zavedené efektívnejšie vymáhanie výživného a poskytovanie náhradného výživného
  9. boli zrýchlené adopcie a mali vyššiu finančnú podporu
  10. štát viac podporoval prevádzku hniezd záchrany

Sme za to, aby bolo interrupcií čo najmenej, ale možnosť voľby musí byť ženám zachovaná. Nesúhlasíme s tým, aby boli priamo alebo nepriamo tlačené do rozhodnutia. Dôverujeme ženám, že dokážu najlepšie zhodnotiť svoju životnú situáciu a možnosť nielen porodiť, ale aj vychovať dieťa.

Vyzývame preto poslankyne a poslancov parlamentu, aby poskytli skutočnú podporu ženám a rodinám a odmietli návrh skupiny poslancov NRSR na zmenu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

S úctou,

Členovia petičného výboru:
Simona Petrík, expertka strany SPOLU na rodinnú politiku a rodovú rovnosť
Silvia Hudáčková, zástupkyňa ženskej organizácie Ženy SPOLU
Juraj Hipš, predseda strany SPOLU

Svojím podpisom udeľujete strane SPOLU – občianská demokracia, (Tallerova 10, 811 02 Bratislava) výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa. Účelom spracúvania osobných údajov je informovanie o aktivitách strany SPOLU – občianska demokracia s činnosťou strany. Súhlas sa udeľuje do jeho odvolania. Svojím podpisom potvrdzujete, že poskytnuté osobné údaje sú správne a aktuálne a ste oboznámený so všetkými skutočnosťami a právami dotknutej osoby vyplývajúcimi z nariadenia EÚ 2016/679 upravujúceho ochranu osobných údajov, ktorými sú právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov, či právo namietať spracúvanie osobných údajov a beriete na vedomie, že spracovávané údaje budú archivované a likvidované v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Vezmite, prosím, na vedomie, že máte právo kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním. V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese info@stranaspolu.sk.

SOM ZA ŽENY a chcem podpísať petíciu