Kto sme Prečo Ako Petícia Váš príbeh

SME ŽENY A MUŽI ZO STRANY SPOLU

SPOLU je stranou budúcnosti, stranou demokratickou, rešpektujúcou ľudské práva, stranou proeurópskou a modernou. Veríme, že počet neželaných tehotenstiev dokážeme naďalej znižovať osvetou, zlepšovaním životnej úrovne a služieb pre rodiny a dostupnou antikoncepciou. Musíme konať už dnes, aby sme ochránili budúcnosť dievčat a žien na Slovensku.

Za iniciatívou stoja:

Simona Petrík

Simona Petrík

expertka strany SPOLU na rodinnú politiku a rodovú rovnosť
Silvia Hudáčková

Silvia Hudáčková

zástupkyňa ženskej organizácie Ženy SPOLU
Juraj Hipš

Juraj Hipš

predseda strany SPOLU
Kontakt

SPOLU – občianska demokracia
Tallerova 5/10
81102 Bratislava-Staré Mesto
kontakt@stranaspolu.sk