Kto sme Prečo Ako Petícia Váš príbeh

Spolu za ženy

Je naším spoločným cieľom, aby sa počet interrupcií znižoval, čo sa počas platnosti súčasnej legislatívy deje, a preto ju treba zachovať.

Vyzývame preto poslankyne a poslancov, aby predkladali zákony, ktoré skutočne zlepšia sociálnu situáciu rodín a obzvlášť samoživiteliek a samoživiteľov.

Dôverujeme ženám, že dokážu najlepšie zhodnotiť svoju životnú situáciu a možnosť nielen porodiť, ale aj vychovať dieťa.

PODPÍŠTE PETÍCIU Som za ženy

Je nás už 6675

Skutočná pomoc ženám a rodinám

Navrhujeme, aby:

1. boli výrazne rozšírené možnosti nájomného bývania

2. bola otcom priznaná 10-dňová platená dovolenka po narodení dieťaťa hradená zo Sociálnej poisťovne

3. interrupcie boli pre všetky ženy bezplatné

4. antikoncepcia bola hradená z verejného zdravotného poistenia

5. bola uzákonená nárokovateľnosť materskej školy pre všetky deti od 3 rokov veku

6. bola uzákonená kompenzácia rodičom, ktorých deti miesto v škôlke nedostanú

7. aj ženy, ktoré vychovali len jedno dieťa, mali nárok na vdovský dôchodok

8. bolo zavedené efektívnejšie vymáhanie výživného a poskytovanie náhradného výživného

9. boli zrýchlené adopcie a mali vyššiu finančnú podporu

10. štát viac podporoval prevádzku hniezd záchrany

SOM ZA ŽENY a chcem podpísať petíciu

Zobraziť celé znenie petície